הצג סל קניות "הכשרת מדריכים לשבוע לשנה השנייה" נוסף לעגלה בהצלחה.
camping concept

הכשרת מדריכים לשבוע

₪400.00

תיאור מוצר

הכשרת מדריכים לשבוע לשנה ראשונה (בוגרי כיתה ז’ שטרם מלאו להם 14)