camping concept

הכשרת מדריכים לשבוע לשנה השנייה בקייטנת מודיעין – שילת

₪180.00

תכנית חדשה ומאתגרת המיועדת לבוגרי כתות ו שטרם מלאו להם 14 שנים.

בוגרי כתות ו’ רוצים כבר להיות חלק מצוות ההדרכה, אך עדיין מסתכלים בקצת קנאה בילדי הקיטנה, העוסקים בחופשיות בבניית המחנות שלהם, בגילוף, בסדנאות המרתקות, והכי הכי קשה להם ביום בישול – להדריך אחרים ולא לעשות בעצמם.

לפני התשלום יש למלא טופס הרשמה מקוון

יש לבחור מספר מוצרים כמספר השבועות אליהם רוצים להירשם

register

 

 

תיאור מוצר

תשלום לתכנית חדשה ומאתגרת המיועדת לבוגרי כתות ו שטרם מלאו להם 14 שנים

בוגרי כתות ו’ רוצים כבר להיות חלק מצוות ההדרכה, אך עדיין מסתכלים בקצת קנאה בילדי הקייטנה, העוסקים בחופשיות בבניית המחנות שלהם, בגילוף, בסדנאות המרתקות, והכי הכי קשה להם ביום בישול – להדריך אחרים ולא לעשות בעצמם.

השנה החלטנו לדרג את הקורס למדריכים המתלמדים לשתי שנים.

מי שזו שנתם הראשונה כמתלמדים – יוכלו לעשות את הדברים הבאים:

  • להשתתף בחוגים שהקיטנה תאפשר (חץ וקשת, סדנת תיפוף ועוד).
  • ליהנות מיום הבישול ככל הילדים בקייטנה במדורה משלהם.
  • לעמוד במשימות חניכה המותאמות למדריכים מתלמדים (מאתגר ומדליק!).
  • לקבל מצוות הקיטנה הבוגר כלים להיות מדריך והתנסות הדרגתית בהדרכה.

מי שזו שנתם השניה כמדריכים מתלמדים, כי עדיין לא מלאו להם 14 שנים – יקבלו קורס מתקדם בהדרכה וכבר לא יוכלו להשתתף כילדים בחוגים וביום הבישול. אל המדריכים המתלמדים מתלווים מדריכים בוגרים.

במסגרת ההכשרה יקבלו הצעירים הדרכה ומשימות יומיות בנושאים הבאים :

  • בניית מדורה ותפעולה – ללמוד לעשות וללמוד להדריך כל השלבים והאיכויות.
  • השקיית ילדים – איך להשקות בנעימות. ליצור רצון והבנה.
  • הכנת בצק – איך להכין ואיך להדריך את ההכנה.
  • עזרה באמנות – איך ליצור ואיך להדריך ולהסביר, איך לחלק את הקשב.
  • איסוף חפצים בגמר יום העבודה – מי מהמחנות זקוקים לעזרה בסיום יום. מי הכין עבודות ומי לא.
  • עבודה על הסאג’ – איך לפגוש את צורכיהם של החניכים.

וכן בנושאים האלה :
1. להקשיב לקבוצת ילדים ולדווח. להבין דינמיקה של קבוצה.
2. להמציא משחק, להציע אותו ולנהל אותו.
3. לרכז קבוצת ילדים ולספר להם חומר שהכנת, מעין סדנה. ללמוד איך לרתק ילדים.
4. להיצמד למדריך בוגר וללמוד ממנו, משגיאותיו ומהצלחותיו. לדבר על כך.
5. להכין קבוצה ליום בישול – מה להכין, מי מביא מה…

נזכיר כי מחיר ההסעות של מי שאינם מדריכים בשכר (מדריכים בשכר הם אלו שכבר מלאו להם 14) חל על המתלמדים עצמם.