il coro

קייטנה ליום אחד (עד 3 ימים) בשילת

₪140.00

תיאור מוצר

תשלום לילד ליום אחד בקייטנת מודיעין (עד 3 ימים)

עד שלושה ימים, ניתן לשלם פר יום. מעל שלושה ימים התשלום הוא על שבוע מלא.

לדף הפייסבוק של קייטנת מודיעין – שילת