קייטנת מבשרת – הרשמה

1. יש למלא את הטופס הבא:

2. יש להדפיס טופס הצהרת בריאות, למלא בכתב יד ולשלוח סרוק במייל ל: hagit.davis@gmail.com 

  אנא אל תשלחו מצולם בטלפון, התצלום כהה ואינו ברור

button

הרישום יכנס לתוקף רק לאחר שליחת הצהרת הבריאות

3. לתשלום עבור הקייטנה נא להתקשר לחגית: 052-443-6241

ניתן לשלם בהמחאות או במזומן